Program

Školení trvá přibližně 4–5 hodin (s přestávkami) a věnuje se informacím a postřehům z oblasti podnikání, marketingu a etiky v kontextu neliterárního překladu. Orientační nástin témat pro školení (přesná podoba konečného obsahu závisí i na složení a předběžných přáních účastníků konkrétního školení):

  • Podnikatelské začátky – živnostenský list, pojistné, bankovní účet, přijímání plateb v cizích měnách, vedení evidence zakázek, plátce DPH versus identifikovaná osoba, přiznání k dani z příjmů, jak se překladatelů dotkne EET (tato první část může případně mít formu diskuse na základě předem poskytnuté části prezentace).
  • Komunikace s klienty v oblasti „komerčních překladů“ – základy marketingu, profil (životopis), co ano a co ne při dojednávání a vyřizování zakázek, práce pro zahraniční agentury/klienty, vyjednávání o cenách, modelové situace, hodně práce za málo peněz = cesta do pekel, jak se odlišit od konkurence, ověřování důvěryhodnosti klientů.
  • Etické otázky – mlčenlivost o klientech a projektech, konkurence, strojový překlad.
  • Na okraj k překladatelskému softwaru.
  • Samozřejmě je prostor i pro dotazy, postřehy, výhrady a nejasnosti účastníků.