Miloslav Hnátek

Share on FacebookEmail this to someoneShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Miloslav Hnátek
Miloslav Hnátek působí jako daňový poradce. Ve své profesní praxi se zaměřuje zejména na problematiku daně z příjmů a daně z přidané hodnoty.

Jeho činnost pokrývá pestré spektrum podnikatelských subjektů: podnikatelů-fyzických osob včetně svobodných povolání, pronajímatelů, obchodních korporací. Spolupracuje s profesními asociacemi. Od roku 1996 je členem Komory daňových poradců ČR.

Miloslav Hnátek: Daně pro překladatele a tlumočníky v kostce aneb Už jste podali daňové přiznání?
24. 3. 2018 od 14:50, sál č. 201