Miroslav Pošta

Share on FacebookEmail this to someoneShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Miroslav Pošta
Miroslav Pošta absolvoval na Ústavu translatologie FF UK v Praze obor překladatelství a tlumočnictví – angličtina. Pracuje jako překladatel, redaktor, titulkář a koordinátor překladatelských projektů.

Nejen pro translatology píše blog o překládání (TranslatoBlog.cz) a přednáší. Je autorem první české publikace o titulkování audiovizuálních pořadů nazvané Titulkujeme profesionálně a knihy Technologie ve službách překladatele.

Miroslav Pošta: Jak vypadají profesionální titulky
24. 3. 2018 od 17:20, sál č. 16