Školení pro začínající překladatele

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

tento web je věnován školením, která se konají od roku 2015 ve spolupráci s mezinárodní překladatelskou asociací IAPTI a českou Jednotou tlumočníků a překladatelů a které jsou určeny především (ale nejen) studentům překladatelství a začínajícím překladatelům neliterárních textů (vzhledem k tomu, že „komerci“ se aspoň příležitostně věnuje i řada literárních překladatelů, je školení přínosné i pro ně).

Školení vede Mgr. Tomáš Mosler, DipTrans (IoLET). Účelem školení je poskytnout praktické rady a informace o zahájení podnikání v oblasti překladatelství a prvních krocích. Věnuje se například základům marketingu a obchodní komunikace, způsobům prezentace služeb, cenotvorbě, ověřování důvěryhodnosti klientů či problematice strojového překladu.

Smyslem školení je též probrat některé podnikatelské chyby a mylné předpoklady, které v oboru často panují a zbytečně omezují rozvoj kariéry, upozornit na určité „pasti“, do nichž se někteří zbytečně (a někdy možná i s povděkem) ke své škodě nechávají chytat, a ukázat, že zkušený český překladatel si za kvalitní práci může účtovat důstojnou odměnu (200 Kč/NS nabízených řadou českých agentur věru není maximum možného).

Reakce účastníků dosavadních školení si můžete přečíst na stránce Ohlasy.

 IAPTI           JTP