Semináře pro začínající překladatele

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

tento web je věnován polodenním seminářům, které se konají od roku 2015 ve spolupráci s mezinárodní překladatelskou asociací IAPTI a českou Jednotou tlumočníků a překladatelů a které jsou určeny především studentům překladatelství a začínajícím překladatelům neliterárních textů (vzhledem k tomu, že „komerci“ se aspoň příležitostně věnuje i řada literárních překladatelů, jsou semináře přínosné i pro ně).

Semináře vede Mgr. Tomáš Mosler, DipTrans (IoLET). Účelem seminářů je poskytnout praktické rady a informace o zahájení podnikání v oblasti překladatelství a prvních krocích. Věnují se například základům marketingu a obchodní komunikace, způsobům prezentace služeb, cenotvorbě, ověřování důvěryhodnosti klientů či problematice strojového překladu (více informací viz stránka Program).

Smyslem seminářů je též probrat některé podnikatelské chyby a mylné předpoklady, které v oboru často panují a zbytečně omezují rozvoj kariéry, upozornit na určité „pasti“, do nichž se někteří zbytečně (a někdy možná i s povděkem) ke své škodě nechávají chytat, a ukázat, že zkušený český překladatel si za kvalitní práci může účtovat důstojnou odměnu (200 Kč/NS nabízených řadou českých agentur věru není maximum možného).

Pokud Vás přesně tato témata zajímají a chcete se zúčastnit budoucího semináře (zatím se konaly tři), vyplňte nezávaznou přihlášku, ve které můžete uvést, jaké místo konání by Vám vyhovovalo.

Reakce účastníků dosavadních seminářů si můžete přečíst na stránce Ohlasy.

MemoQ IAPTI JTP