Školení pro začínající překladatele

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

tento web je věnován polodenním školením, která se konají od roku 2015 ve spolupráci s mezinárodní překladatelskou asociací IAPTI a českou Jednotou tlumočníků a překladatelů a které jsou určeny především studentům překladatelství a začínajícím překladatelům neliterárních textů (vzhledem k tomu, že „komerci“ se aspoň příležitostně věnuje i řada literárních překladatelů, je školení přínosné i pro ně).

Školení vede Mgr. Tomáš Mosler, DipTrans (IoLET). Účelem školení je poskytnout praktické rady a informace o zahájení podnikání v oblasti překladatelství a prvních krocích. Věnuje se například základům marketingu a obchodní komunikace, způsobům prezentace služeb, cenotvorbě, ověřování důvěryhodnosti klientů či problematice strojového překladu (více informací viz stránka Program).

Smyslem školení je též probrat některé podnikatelské chyby a mylné předpoklady, které v oboru často panují a zbytečně omezují rozvoj kariéry, upozornit na určité „pasti“, do nichž se někteří zbytečně (a někdy možná i s povděkem) ke své škodě nechávají chytat, a ukázat, že zkušený český překladatel si za kvalitní práci může účtovat důstojnou odměnu (200 Kč/NS nabízených řadou českých agentur věru není maximum možného).

Pokud Vás přesně tato témata zajímají a chcete se zúčastnit budoucího školení (zatím se konala čtyři), vyplňte nezávaznou přihlášku, ve které můžete uvést, jaké místo konání by Vám vyhovovalo.

Reakce účastníků dosavadních školení si můžete přečíst na stránce Ohlasy.

 IAPTI           JTP