Nakladatelství Omega: Příklad smlouvy

Níže je uvedena skutečná smlouva uzavřená pod hlavičkou Rita Reklama ve prospěch nakladatelství Omega (právně součást firmy Dobrovský s.r.o.). Upozorňuji zejména na body III.4) a VI.2) (bezvadnost díla – tento požadavek je sám o sobě v pořádku, potíž je v tom, že není upřesněno, jaká jsou objektivní jazyková a stylistická kritéria bezvadnosti) a body III.2) a III.3) (splatnost může činit až 90 dní po odevzdání díla). Pokračování

Opravdu nemohou nakladatelé platit překladatelům literatury víc?

Domnívám se, že mohou. Podívejme se na hospodářské výsledky vybraných nakladatelství.

Účelem tohoto přehledu není naznačit, že by se snad měla nakladatelství proměnit v charitativní organizace. Pouze mám za to, že pokud může na umění a beletrii obecně dobře vydělávat nakladatel, není nic nemorálního na tom, jestliže má totéž očekávání i překladatel. (Toto očekávání je stěží naplněno na cenové úrovni 130 či 200 Kč za normostranu.) Pokračování