Nakladatelství Omega pod drobnohledem

Níže je uveden e-mail od redaktora nakladatelství Omega (používá též označení Knihy Omega), rozeslaný překladatelům v databázi tohoto nakladatelství (právně součást firmy Dobrovský s.r.o., formálně bývaly zakázky zadávány pod hlavičkou Rita Reklama). V textu jsou pouze upraveny mezery mezi pasážemi a odstraněny kontaktní údaje.

Osobně jsem s nakladatelstvím nikdy nespolupracoval ani s ním nejsem v žádném smluvním vztahu. Text níže uveřejňuji v zájmu komunity překladatelů. Viz také příspěvek Nakladatelství Omega: Příklad smlouvy. Chcete-li se podělit o své zkušenosti či jiné informace, samozřejmě se zachováním anonymity, můžete mě kontaktovat.

požadavky na kvalitu vydavatelství OMEGA

Vážení kolegové,

vím, že se to netýká všech z vás, překladatelů, ale mnohých z vás. Vydavatelství OMEGA zažívá prudkou expanzi nárůstu počtu vydaných titulů. Zejména překladových. Je to skvělý projekt. Je to šance pro mnoho překladatelů dostat práci. V nedávné minulosti však vzniklo mezi překladateli mínění, že Omega expanduje a je tudíž vzhledem ke spěchu v nárůstu titulů náchylnější k toleranci chyb. Jakkoliv vznikl tento dojem, tak nyní už je zcela nereálný.
A nekompromisně nepřijatelný.
Poměry se zcela změnily.

Z hlediska kompetencí vydavatelského redaktora (u nás si nehrajeme na tituly šéf-, hlavní, generální atd.) si vás dovoluji požádat o respekt k následujícím požadavkům:

1/ překladatel ve svém textu překladu VŽDY uvede původní název díla v příslušném jazyce, navržený či domluvený název titulu pro české vydání, jméno autora původního vydání, název původního vydavatele, rok prvního vydání, jméno překladatele (tudíž své); přeložit celou tiráž rozhodně nebude na překážku; titul prostě nebude od počátku rébusem pro redakci, která nyní produkuje 20 knih měsíčně, kolem 250 knih ročně a směřuje mnohem výše;

2/ začínat překlad bez těchto uvedených náležitostí např. rovnou dedikací či poděkováním nebo citacemi z recenzí, bude hodnoceno jako nepřijatelná nedbalost;

3/ vzhledem k významnému nárůstu personální kvality redakce Omegy se od překladu vyžaduje:

a/ nikoliv doslovná přesnost, ale kreativní překlad v duchu české literární stylistiky;

b/ překladatelství je nikoliv náhodou svébytnou disciplínou české literatury a doslovné znění není dogma, překladatel je literát, nikoliv tlumočník, není vázán textem originálu, v nouzi použije překladatelské poznámky v textu nebo poznámkový aparát;

c/ kvalita české literární stylistiky je základním požadavkem a nebudou tolerovány doslovismy, opakování slov, stejných spojek, špatná interpunkce, příliš složité věty s množstvím středníků a dvouteček, což je typické pro anglickou stavbu vět. Knihy vydavatelství Omega budou znít čtenáři česky, s empatií, rytmicky se střídáním dlouhých souvětí a krátkých vět;

d/ Doslovismy, případně archaismy a nedostatek empatie ke znění v duchu české literární stylistiky přivádějí text do nečtivé kostrbatosti – nebude tolerována;

e/ Omega obecně vyžaduje a respektuje znalost jazyka, z něhož překladatelé překládají do češtiny. Ale má zásadu, že pro výsledek je klíčová znalost češtiny, nikoliv naopak, jak se domnívají někteří překladatelé. Rozhodující je čtenářský komfort, nikoliv pocit překladatele, že překládá přesně, což je cesta do pekla.

4/ Máme pravidla. Překlady a jejich ukázky jsou hodnoceny v šestibodové stupnici. Stupně 1Z (za jedna zelená) a 2M (za dvě modrá) posíláme ke zlomu grafikům s tím, že případné chyby jsou odstranitelné v korektuře PDF. Známka 3F (za tři fialová) znamená vrácení překladu překladateli k opravě, očekává se práce, po níž může jít text ke zlomu. Známka 4O (za čtyři oranžová) znamená totéž s poznámkou – zvýšená bdělost! Jde o téměř nezpůsobilý překlad, ale autor překladu má ještě šanci. Jinak musí do hry vstoupit editor, jehož práci je třeba zaplatit na úkor honoráře autora překladu. Známka 5Č (za pět červená) znamená kritickou kvalitu, vrácení na důkladný rewright překladateli. Známka 6H (za šest hnědá – přičemž barvu nemusíme příliš specifikovat) znamená vrácení s nadějí na významné zlepšení nebo zadání rewrightu editorovi, případně zrušení smlouvy.

5/ Překlad se autorovi vrací maximálně dvakrát. Když překladatel nevidí po druhé opravě stejné chyby jako redaktor, nemá smysl ho vracet znovu. Do hry musí vstoupit editor, jehož práce se musí zaplatit na úkor honoráře překladatele.

6/ Stanovili jsme si normu: ve výsledném produktu – čili vytištěné knize – mohou být maximálně čtyři chyby. A to ještě jen literní nebo interpunkční. Řetězec kvality začíná u dobrého překladu. Není-li dobrý, pak se v celém řetězci výroby přenáší větší zodpovědnost na editory. Velmi špatný překlad nevyléčí ani editorka a pak se celý výrobní řetězec hroutí jako domino za cenu značných finančních ztrát.

7/ Ve vydavatelství OMEGA si lze vydělat značné peníze dobrými překlady protože jede v režimu fabriky, lze si krásně vydělat i editorskou činností, když jsou překlady méně dobré. Ale od tohoto stupně už to pro vydavatele není dobrý byznys.

Čili z hlediska kompetencí vydavatelského redaktora, kterému vše prochází rukama, apeluji na dobré překlady. Na manažerská řešení už potom nemám nemám další vliv.

Přeji si, kolegové, abyste to dobře věděli.

Zdraví

Pavel Skramlík

Nakladatelství Omega pod drobnohledem
3.12 (62.4%) – 25 hlas(ů)

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *